Spolek Via Regia, z.s. byl založen v roce 2004.

Účelem (činností) spolku je:
1. zajištovat pro členy spolku vzdělávací činnosti, osvětu a podporu v oblastech zájmu:
a) historie a rozvoj občanské společnosti
b) posilování demokracie a právního vědomí
c) svobodný přístup k informacím a jejich svobodné šíření
d) ochrana životního prostředí a využívání obnovitelných zdrojů energie
e) rozvoj tradic v kultuře, turistice a volnočasových činností
f) podpora přeshraniční spolupráce
g) osobnostní rozvoj členů spolku

2. realizovat akce a projekty s účastí členů spolku
3. spolupracovat s obdobnými spolky a organizacemi v ČR i zahraničí

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu, coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován prostřednictvím:

a) zpracování analýz, průzkumů a rozborů
b) zpracování a poskytování informací členům spolku i další veřejnosti
c) pořádání besed, konferencí, seminářů
d) publikování informací, propagace a osvěta
e) pořádání studijních stáží, studijních cest
f) zprostředkování účasti členům na různých akcích
g) realizace projektů a programů

Vedlejší činnost spolku

1. Vedle hlavní činnosti může spolek vykonávat i vedlejší hospodářskou činnost, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti spolku nebo v hospodárném využití spolkového majetku v následujících předmětech podnikání:
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
b) výroba elektřiny


Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) valná hromada
b) jednatel - statutární orgán spolku.

Spolek je zapojen do evropské kampanì pro udržitelnou energii www.sustenergy.org a U4Energy pro základní a støední školy v Evropì www.u4energy.eu.

Kontakt: 

Via Regia, z.s.

Azurová 1055
460 06 Liberec 6
IC: 26677938
DIC: CZ 26677938

ID datové schránky: vdgdp9r